Förbehåll och reservationer gällande energimedicin-behandlingar

En behandling kan på inget sätt ersätta diagnoser eller råd från en medicinskt utbildad läkare eller psykolog. Som klient är du ansvarig för att berätta om du har en historia av mental och/eller fysisk ohälsa, är gravid eller upplever större fysiska och psykiska problem.

Resultatet av behandlingen bygger på ditt ansvar och din kommunikation och villighet till utveckling. Resultatet av behandlingen bygger även på att du följer instruktioner under de processer som jag vägleder dig i.

Ansvaret för att processerna fungerar är ditt och ingen annan kan göra processerna åt dig. Jag kan enbart handleda dig i hur du kan gå igenom dem. Det långsiktiga resultatet av behandlingen är 100% beroende av dig själv och din villighet att följa de råd som du får från mitt omedvetna under sessionerna. Du behöver fokusera på att göra aktiva val och agera i enlighet med de råd du får från ditt undermedvetna för att åstadkomma utveckling.