Min historia

För många år sedan hade jag ingen aning om vem jag var eller vad jag ville med mitt liv. Jag levde mitt liv ganska omedveten om min egen vilja och mina egna drömmar.

Jag kände inte att jag var bra på något särskilt, det fanns inget speciellt med mig. Tvärtom, jag kände mig ganska udda och konstig. Jag kände mig inte hemma i världen och jag kände inte att jag gjorde skillnad på riktigt. Jag saknade en djupare mening.

Under en utbildning blev jag introducerad för Myers-Briggs testet. Där fick jag för första gången förklaringen till att jag känt mig så annorlunda, jag är introvert!

Detta förklarade så mycket för mig. Som varför jag ibland känt mig så obekväm i sociala sammanhang, inte velat vara uppmärksamhetens centrum, varför jag blivit så oerhört trött periodvis och varför jag trivts så fantastiskt bra med mitt eget sällskap, sällan ensam bara självsam.

Efter att min pappa gått bort 2010, kände jag att det fick vara nog, livet måste ha en större och djupare mening än vad jag upplevde och kände. Jag började rita min egen karta och påbörjade min skattjakt för att hitta mina egna gåvor, passioner och styrkor. En resa som inte varit vare sig kort, rak eller enkel, men så nödvändig för mig.

Det stora skiftet för mig kom med energimedicinen. Den har öppnat upp en helt ny värld för mig, en värld som gör att jag lever helhjärtat, fullt ut som den själfulla varelse jag innerst inne är. Mitt liv har fått syfte och fördjupad mening som jag så länge längtade efter.

Nu vet jag att min kropp, mina känslor och min själ kommunicerar med mig för att guida mig rätt på min väg. Jag känner in vad jag själv vill, jag vet vilka speciella gåvor, passioner och styrkor som just jag har och hur jag på bästa sätt nyttjar dem. Jag lyssnar till min själ och kommunicerar med universum för att på bästa sätt stå till tjänst och sprida mitt ljus i världen.

Vill du veta mer om energimedicin kan vara även din medicin, eller om vi på något annat sätt kan samarbeta?

Boka ett kostnadsfritt samtal med mig!