Användar- och köpevillkor

Du godkänner att allt material är skyddat av upphovsrätten.Det är förbjudet att filma, fota eller kopiera material till dig själv eller till andra på din dator, läsplatta eller mobil. Även material som är nedladdningsbart får inte delas vidare med andra, det är ditt personliga material. Det är förbjudet att dela inloggning med någon annan, den är din personliga.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor.

Kortbetalning via Stripe för din säkerhet
En av mina högsta prioriteringar är att skydda din ekonomiska och personliga information. Det är därför jag samarbetar med betalleverantör Stripe som automatiskt krypterar all känslig information som skickas mellan din dator och deras servrar. Vill du veta mer, läs på deras hemsida: www.stripe.com.

Ångerrätt online-kurser eller medlemskap
Som företagare gäller inte distansköp-lagen d.v.s. du har ingen ångerrätt på online kurser eller medlemskap om inte annat är avtalat på enskild kurs köpsida.

Personuppgifter och sekretess
Jag följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Jag ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska mina kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket jag beskriver i dokumentet GDPR.

Förbehåll och reservationer gällande energimedicin-behandlingar
En behandling kan på inget sätt ersätta diagnoser eller råd från en medicinskt utbildad läkare eller psykolog. Som klient är du ansvarig för att berätta om du har en historia av mental och/eller fysisk ohälsa, är gravid eller upplever större fysiska och psykiska problem. Resultatet av behandlingen bygger på ditt ansvar och din kommunikation och villighet till utveckling. Resultatet av behandlingen bygger på att du följer instruktioner under de processer som jag vägleder dig i. Ansvaret för att processerna fungerar är ditt och ingen annan kan göra processerna åt dig. Jag kan enbart handleda dig i hur du kan gå igenom dem. Det långsiktiga resultatet av behandlingen är 100% beroende av dig själv och din villighet att följa de råd som du får från mitt omedvetna under sessionerna. Du behöver fokusera på att göra aktiva val och agera i enlighet med de råd du får från ditt undermedvetna för att åstadkomma utveckling.