Skrivkurs för andlig praktik

En given skrivstruktur och dagliga ämnen för att skapa dig din egna andliga praktik

Skrivkurs för andlig praktik

Denna skrivkurs har två grundsyften.

Det första är att guida dig till rutinen att skriva regelbundet. Genom en ordnad struktur med givna frågor introduceras du i rutinen att skriva. Ingen press att själv behöva klämma fram något utan du guidas till vilket ämne och vilken frågeställning du reflekterar kring för stunden. Självklart kan du skriva om vad du vill, men att få en färdig fråga kan underlätta processen att komma igång med skrivandet, utan prestationskrav.

Det andra syftet är att du genom frågorna i kursen, fördjupar dig i ämnet andlig praktik. Hur ser den ut för dig? Vad är egentligen bäst för dig och din själ? Vilka delar vill du ska ingå, vilka ger din själ mest glädje och energi? Hur passar praktiken bäst in i ditt liv och din vardag? Hur gör du för att det ska bli en naturlig och givande del av livet?

 "Jag trodde innan jag började kursen att jag visste hur jag ville ha min andliga praktik, men det har ändrats nu under kursens gång när jag lärt känna mig på ett nytt sätt.

Jag lyckades komma förbi mina förutfattade meningar om hur en andlig praktik måste vara och i stället landat i att den behöver vara formad utifrån mig.

Jag har genom skrivövningarna hittat ett nytt sätt att komma mer i kontakt med mig själv och genom att sätta ord på känslorna har det hänt mycket inom mig och öppnat upp till nya insikter.

Greta Sandström

Är du redo att börja resan till en andlig praktik, anpassad helt efter dig och din själ?

Vill du lära känna dig själv på ett djupare plan och hitta din väg till att ha en välmående relation med dig själv, din själ och din andlighet?

Din investering är enbart 250 kr samt ca 10 minuter om dagen under en månad.

Innehåll

Agneta Wahlström Ihr