Kroppens och hjärtats intelligens med Mia Uhlin

En resa mot meningsfullhet och personlig utveckling.

Trots att Mia hade uppnått det hon drömt och jobbat för, kändes det inte rätt. Det hon trodde hon skulle uppleva, det uteblev. Detta ledde henne till en period av existentiell kris och hon började ifrågasätta många olika delar av sitt liv.

Dörren till andligheten hade fram tills nu varit igenbommad för Mia. När hon nu under sin utforskande resa gläntade på dörren, fann hon det som hon saknat.

Hon valde att säga upp sig och gå vidare med planen att inte ha en plan, för att fullt ut kunna utforska vem hon var och vad som var rätt för henne i livet.

Resan har gått från att ha förlitat sig på yttre bekräftelse, till att nu lita fullt ut på sin egen inre visdom. Det handlar om att kunna slappna av i sig själv och i livet, och att leva mer i kroppen och med sig själv istället för att enbart leva i huvudet. Att följa sin egen inre visdom kan innebära att våga ifrågasätta de regler och förväntningar som man tidigare har satt upp för sig själv.

Mia tipsar om att våga ifrågasätta de regler du har för sig själv. Kanske har du precis som Mia hade, en tjock regelbok om vad som är rätt eller fel för din själv. Genom att ifrågasätta dessa regler, kan du öppna upp för nya möjligheter och upptäcka vad som verkligen är rätt för dig.

Varje persons resa är unik, och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är upp till var och en att utforska sin egen inre visdom och att följa det som känns rätt för just dem, oavsett vad andra kanske säger eller förväntar sig. Genom att vara öppen för förändring och våga ifrågasätta, kan du upptäcka nya sidor av dig själv och leva ett mer autentiskt och levande liv.

Välkommen till det sista avsnittet av säsong 2, som är ett mycket varmt och mjukt samtal med magiska Mia Uhlin.

https://www.miauhlin.se/


Kategori: : Podd, säsong 2