Kursen är inte öppen för registrering

In Spirits Service

Nätverk och plattform online för kvinnliga, introverta företagare

Från dröm till verklighet


Bygg upp ditt företag online på ett hållbart och harmoniskt sätt,
som passar dig och dina behov.

Stå i ditt ljus och gör skillnad på det sätt som är menat för just dig.

Låt dig guidas av ditt hjärta och din själ.

Tillsammans med andra kvinnor på
liknande resor.

Vägen till ett hållbart och harmoniskt företagande som introvert

Det går att driva ett eget företag på ett sätt som du mår bra av, även om du är introvert. Det handlar om ditt mindset, det stöd du tar och de val du gör!

I In Spirits Service förenas andlighet med praktik. Detta är ingen religion, utan ett förhållningssätt som grundar sig i den shamanska energimedicinen. Ett sätt att jobba med oss själva så att vi blir klara över den guidning som finns tillgänglig för oss från vår själ, bara vi gör jobbet från vår ände så att vi blir mottagliga.

Rent praktiskt har vi regelbundet träffar online där vi möts som vi är. Eftersom medlemstjänsten är introvert-säkrad, så deltar du helt på dina egna villkor. Du har kameran på om du vill, pratar om du vill. Men jag kan lova dig att du kommer att få energi av dessa träffar, att umgås med andra kvinnor som alla delar samma längtan är oerhört givande, även för en introvert person.

Utöver den personliga utveckling och materialet till detta som finns i medlemsportalen, som grundar sig på medlemstjänsten IntroSpirit och medicinhjulet, finns även en modul för företagandet.

Här kommer vi i lugn och ro arbeta oss igenom olika delar av online-företagandet. Några ämnen är din vision, din inre skatt (dina passioner och styrkor), vem är det som du är menad att hjälpa, på vilket sätt vill du göra det, hur vill du synas online (färger, bild-tonalitet, plattformar), maillistan och hur du får in mailadresser, hemsidan och mycket mer.
 
Du behöver inte vara en redan etablerad företagare för att gå med i In Spirits Service. Har du en längtan efter att stå i ditt ljus och göra skillnad och har börjat gå i tankar om eget företag så är du mer än välkommen! Dock ligger inte fokus i denna medlemstjänst på själva uppstartandet av ett företag, men det finns det många andra sidor på nätet som hjälper till med.

Jag som är din guide på resan från dröm till verklighet i ditt företagande, är absolut ingen expert på allt och är heller inte någon supermänniska. Men jag har stor egen erfarenhet av denna resa! Jag har gjort en mängd misstag som jag lärt mig av, tagit lärdom av andra som gått vägen, gjort om och gjort rätt.

Men framförallt har jag hittat de nycklar som behövs för att driva företag som introvert kvinna där själva företagandet inte är poängen utan drivet består av en längtan att göra skillnad!

Upplägget i In Spirits Service är anpassat efter både dig och mig. Det du behöver och längtar efter kombinerat med det jag är menad att skapa och ge, efter min förmåga.

Jag arbetar till exempel mest frekvent under höst- och vårtermin, mellan dem har jag ledigt med möjlighet till inhopp om inspiration och energi finns. Min energi går i vågor, så vissa perioder är jag mer aktiv än andra.

Men! Finessen med denna medlemsportal är att det redan finns en stor mängd material och över tid kommer det att fyllas på än mer. Så utöver att under höst- och vårtermin vara en aktiv plats med frekventa träffar, finns övrig tid alltid något att titta på, lyssna på och göra.

Grundpelarna i In Spirits Service

Utgå från den du är, innerst inne

När du bygger upp ditt företag baserat på din unika person, utan att falla i fällan att följa andra företagares mallar och måsten, ger du dig själv och ditt företag de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det är faktiskt så att när du utgår från dig själv, blir allt du gör äkta och sant vilket är en förutsättning för att du ska nå ut och lyckas med dina drömmar! Till skillnad från om du agerar på ett sätt som skaver, som tömmer dig på energi, som sliter ut dig. Den energi du då verkar från och det du utstrålar, blir ingen stark magnet för de människor som du är menad att finnas för i ditt företagande!

Själens ledning

När du väljer att lyssna in på din själ och följa dess budskap, blir allt så mycket lättare. Jag menar ALLT. Så även i företagandet! Så låt din själ guida dig, gör det du behöver göra för att kunna höra budskapen och ta action på dem! Din själ vet vad som är för ditt högsta bästa, den har koll på hela bilden och guidar dig steg för steg på resan. En resa den inte skulle locka dig till om den inte visste att den var rätt och görbar för dig!

Systerskap

För att på bästa sätt driva ditt företag, behöver du stöd. Punkt. Ensam är inte stark i alla lägen, särskilt inte som företagare. Så även om du driver ett eget företag, går det att skaffa kollegor och mentorer som stöttar på resan. Kollegor i bemärkelsen andra kvinnor som är på liknande resor som du själv. Mentorer i form av någon som är lite före dig på resan som kan guida och tipsa dig.

Grundpelarna i In Spirits Service

Utgå från den du är, innerst inne

När du bygger upp ditt företag baserat på din unika person, utan att falla i fällan att följa andra företagares mallar och måsten, ger du dig själv och ditt företag de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det är faktiskt så att när du utgår från dig själv, blir allt du gör äkta och sant vilket är en förutsättning för att du ska nå ut och lyckas med dina drömmar! Till skillnad från om du agerar på ett sätt som skaver, som tömmer dig på energi, som sliter ut dig. Den energi du då verkar från och det du utstrålar, blir ingen stark magnet för de människor som du är menad att finnas för i ditt företagande!

Själens ledning

När du väljer att lyssna in på din själ och följa dess budskap, blir allt så mycket lättare. Jag menar ALLT. Så även i företagandet! Så låt din själ guida dig, gör det du behöver göra för att kunna höra budskapen och ta action på dem! Din själ vet vad som är för ditt högsta bästa, den har koll på hela bilden och guidar dig steg för steg på resan. En resa den inte skulle locka dig till om den inte visste att den var rätt och görbar för dig!

Systerskap

För att på bästa sätt driva ditt företag, behöver du stöd. Punkt. Ensam är inte stark i alla lägen, särskilt inte som företagare. Så även om du driver ett eget företag, går det att skaffa kollegor och mentorer som stöttar på resan. Kollegor i bemärkelsen andra kvinnor som är på liknande resor som du själv. Mentorer i form av någon som är lite före dig på resan som kan guida och tipsa dig.

Mer om In Spirits Service

Att driva eget företag är en personlig utvecklingsresa som heter duga. Därför ingår den befintliga medlemstjänsten IntroSpirit som en av delarna i In Spirits Service. IntroSpirit:s moduler är skapade för personlig utveckling och vi färdas under året genom det shamanska medicinhjulet för att se vad vi behöver läka, förändra och skifta.  

Vi har regelbundna träffar online där vi blandar samtal, coaching, kunskap, meditationer och stöttning. Genom att finnas för varandra, stärker vi varandra och gör det så mycket lättare att driva eget företag online.

Dessa träffar gör att du kommer loss när du sitter fast, kommer upp på banan igen när du faller av och får inspiration när du själv upplever dig blockerad. Vi ser ljuset i varandra, även när vi för tillfället inte själva orkar eller kan se det.

Med utgångspunkt från den du är, innerst inne, guidas du till att bygga upp ditt företagande, på ett lugnt och tryggt sätt. Ingen stress eller hets, allt handlar om att ha rätt mindset och göra aktiva val utifrån dig, den du är och dina behov.  

Medlemskapet löper med ett år i taget. Detta för att jag vill att du verkligen ska kunna känna ett lugn och en kontinuitet i det stöd och den support som medlemstjänsten ger. Ingen stress här inte, vi tar steg för steg fram på våra respektive resor.

Målet är att målet ensamt inte ska vara målet, utan själva resan i sig ska vara fylld med närvaro, livsglädje och ge energi. Det går att njuta på vägen!

Energimedicinen finns med och genomsyrar hela medlemstjänsten. Den bidrar med ett förhållningssätt och verktyg som är till stöd för att du ska kunna ha en välmående och stark relation till din själ och till universum, så att du hör budskapen och vet vilka vägar som är dina att ta.

Två nivåer i In Spirits Service

Silver

Detta är grundnivån i medlemstjänsten. Här ingår modulerna för personlig utveckling samt företagande-modulen med alla live-träffar.

Kompassnålen är navet i medlemstjänsten där material hamnar som inte naturligt hör till någon av de andra modulerna så som vanliga meditationer, verktygslåda med tips på vardagsövningar, samtalen från summiten som gick i februari samt mycket mer.

Medicinhjulets 4 nivåer: Syd, den fysiska nivån, Väst, tanke- och känslomässig nivå, Nord, själens nivå samt Öst, universums nivå. (Skrolla ner för mer information om medicinhjulet.)

Modulen In Spirits Service – företagande som är den rena företagsmodulen. Här samlas alla träffar online samt övrigt material som är rent företags-relaterat.

Guld – endast 2 platser

För att komma snabbare fram på din resa och få möjlighet att på riktigt komma ner på djupet under din resa, men självklart fortfarande i ett harmoniskt och hållbart tempo, är denna nivå vad du behöver.

Utöver allt som ingår i grundnivån, får du här 6 st enskilda sessioner med mig.
 
⚜️ 3 st sessioner med energimedicin där vi hittar själva grundorsaken till de utmaningar du upplever i ditt företagande och frigör din egen inre kraft och potential

⚜️ 3 st coachingsessioner på chat (eller via telefon om du hellre vill) där vi pratar om det som du just då behöver för att komma vidare i ditt företagande

"I nätverket träffar du andra begåvade, vänliga och intresserade människor som genom att dela sina erfarenheter och drömmar inspirerar och motiverar dig.

När det kommer till att förverkliga en dröm så behövs både kunskap, nätverk och inspiration. In Spirit’s Service bidrar med allt detta. Agnetas lugna och kompetenta vägledning hjälper dig framåt i din takt på ett jättefint sätt.  Jag vill verkligen rekommendera In Spirit’s Service till dig som vill förverkliga din dröm i en spirituell miljö." 

Ida Winterhaven, Holistisk Coach

"I nätverket träffar du andra begåvade, vänliga och intresserade människor som genom att dela sina erfarenheter och drömmar inspirerar och motiverar dig."

"När det kommer till att förverkliga en dröm så behövs både kunskap, nätverk och inspiration. In Spirit’s Service bidrar med allt detta.

Agnetas lugna och kompetenta vägledning hjälper dig framåt i din takt på ett jättefint sätt.

 Jag vill verkligen rekommendera In Spirit’s Service till dig som vill förverkliga din dröm i en spirituell miljö." 

Ida Winterhaven, Holistisk Coach

Sammanfattning av In Spirit Service 

Personlig utveckling

Ramverket är det shamanska medicinhjulet med sina 4 moduler och nivåer. Syd som står för vår fysiska värld, väst som berör våra tankar och känslor, nord som hör till själen samt öst som är universums nivå. I centrum har vi även modulen Kompassnålen för material som inte naturligt hamnar i medicinhjulets moduler. Denna del är gemensam med den fristående, självstudie-medlemstjänsten IntroSpirit.

Företagsmodulen

Under höst- och vårtermin har vi regelbunda träffar online där vi har samtal, får inspiration och kunskap, gör gemensamma meditationer, har workshops, gruppcoaching m.m.

Antalet träffar kan variera, troligtvis mellan 2 till 4 i månaden, och de kommer att ske dagtid.

Vissa delar kommer att spelas in, andra inte. Allt för att du som deltagare på träffarna ska känna dig trygg.

I medlemsportalen kommer även material som rör företagande att fyllas på vartefter. Detta kan vara föreläsningar, tips på program och tjänster m.m.

Guldnivån – med egna sessioner

För att ge dig själv och ditt företagande de bästa förutsättningarna, kan du välja guldnivån med 3 st sessioner med energimedicin samt 3 st coachingsessioner på chat via datorn eller via Zoom/telefon om du hellre vill det. Detta innebär i snitt ett enskilt tillfälle med mig varannan månad som extra stöd på din resa.

Sammanfattning av In Spirit Service 

Personlig utveckling

Ramverket är det shamanska medicinhjulet med sina 4 moduler och nivåer. Syd som står för vår fysiska värld, Väst som berör våra tankar och känslor, Nord som hör till själen samt Öst som är universums nivå. I centrum har vi även modulen Kompassnålen för material som inte naturligt hamnar i medicinhjulets moduler. Denna del är gemensam med den fristående, självstudie-medlemstjänsten IntroSpirit.

Företagsmodulen

Under höst- och vårtermin har vi regelbunda träffar online där vi har samtal, får inspiration och kunskap, gör gemensamma meditationer, har workshops, gruppcoaching m.m.

Antalet träffar kan variera, troligtvis mellan 2 till 4 i månaden, och de kommer att ske dagtid.

Vissa delar kommer att spelas in, andra inte. Allt för att du som deltagare på träffarna ska känna dig trygg.

I medlemsportalen kommer även material som rör företagande att fyllas på vartefter. Detta kan vara föreläsningar, tips på program och tjänster m.m.

Guldnivån – med egna sessioner

För att ge dig själv och ditt företagande de bästa förutsättningarna, kan du välja guldnivån med 3 st sessioner med energimedicin samt 3 st coachingsessioner på chat via datorn eller via Zoom/telefon om du hellre vill det. Detta innebär i snitt ett enskilt tillfälle med mig varannan månad som extra stöd på din resa.

Årsmedlemskap i In Spirits Service – guldnivå

Väljer du fortsatt medlemskap efter ditt första medlemsår, blir din fortsatta investering 495 kr/mån.

Utöver innehållet i grundnivån, ingår även 3 st enskilda energimedicin-sessioner samt 3 st coachingsessioner via chat eller telefon.

Dessa sessioner står dig fritt att boka när det passar dig under de kommande 12 månaderna.

Priserna är exklusive moms.

OBS! Endast 2 platser!

Årsmedlemskap:

8.950 kr

Priser exklusive moms.

ENDAST 2 PLATSER


Årsmedlemskap i In Spirits Service – silvernivå

Du behåller samma pris så länge du är medlem, även om du väljer att vara fortsatt medlem efter ditt första medlemsår.

I grundnivån ingår den personliga utvecklingsdelen (medlemstjänsten IntroSpirit) samt företagar-delen med onlineträffar och material anpassat för företagande.

Detta pris kommer till kommande öppningar att vara betydligt högre då detta är premiären. Men du behåller ditt pris så länge du är medlem.

Priserna är exklusive moms.

Månadsbetalning:

495 kr/mån

Priser exklusive moms.
Medlemskapet löper ett år i taget.


Skapa dig en tillvaro där du mår bra, känner djupare mening och är fri att ta egna beslut!

Höst- och vårtermin sker regelbundna medlemsträffar online samt nytt material laddas upp kontinuerligt.  

Eventuell sjukdom kan påverka leveranser av nytt material, live-sändningar och sessioner.

Reservation för eventuella ändringar av upplägg och innehåll.

GARANTI

Känn dig trygg i ditt beslut

Skulle du under den första månaden känna att detta ändå inte är för dig, kan du ångra ditt köp.

Du betalar då endast för denna första månad och har du valt årsbetalningen, returnerar jag dig hela summan minus en månads summa som gäller för månadsbetalnings-alternativet. 

Medicinhjulets uppbyggnad

Medicinhjulet börjar i syd med det fysiska, i väst kommer sedan den tanke- och känslomässiga delen,
den nordliga handlar om själen och slutligen i öst den universella aspekten.

När du tar hjälp av energimedicinen i ditt företagande, börjar du med den högsta nivån, öst. Här finner du din vision, det som är för det högsta bästa för dig i livet och vad du är menad att bidra med. Sedan vad det är som får vår själ att jubla, vad består livets sötma av för just dig och vilken väg är det som är din. Vilka tankar och känslor gynnar dig och vilka behöver du arbeta med för att läka och transformera? Sist landar allt i hur du rent praktiskt ska gå tillväga för att gå från dröm till verklighet.

Vill du lära dig mer om medicinhjulet kan du via knappen nedan lyssna på en kortare föreläsning som avslutas med en guidad meditation ett varv runt hjulet.

SYD
Här finns allt du har i din fysiska värld. Din kropp, ditt boende, din energinivå, det du äter, din träning och sömn. Allt praktiskt och även gamla historier. Du stärker din intuition, arbetar med din energinivå, ser över ditt fysiska liv, balanserar och rensar dina chakran.

NORD
Själens nivå, ditt hjärtas längtan. Här finns lärdomar, insikter och din passion. Din inre skatt! Du får återknyta/stärka kontakten med din själ. Du lär dig att göra det omöjliga möjligt, navigera efter din inre kompass och välja att njuta av livets sötma.

VÄST
Karma, känslor, tankar och relationer finner du här i väst. Här får du arbeta med dina skuggor, dramatriangeln, förfädersarbete och dina inre självsabotörer. Du frigör din inre kraft och lär dig att sätta hälsosamma gränser.

ÖST
På denna nivå, universums nivå, får du tillgång till nya drömmar, intentioner och vad som är för det högsta bästa för dig, alla andra och världen i stort. Du samskapar med universum och låter själen leda dig på din resa.

"Jag är sååå tacksam att jag hittat hit, det är som att komma hem."

"Det är magiskt att få vara med likasinnade, där man kan vara sig själv och bli förstådd!

Så mycket klokskap som finns i gruppen som vi delar med oss av till varandra och så mycket inspiration som sprids.  

Energimedicin är magisk, när man öppnar upp för att följa sin själ...det är magi." 

Helena Melander, Certifierad Coach och Livsdesigner

"Jag är sååå tacksam att jag hittat hit, det är som att komma hem."

"Det är magiskt att få vara med likasinnade, där man kan vara sig själv och bli förstådd!

Så mycket klokskap som finns i gruppen som vi delar med oss av till varandra och så mycket inspiration som sprids.  

Energimedicin är magisk, när man öppnar upp för att följa sin själ...det är magi." 

Helena Melander, Certifierad Coach och Livsdesigner

Vanliga frågor:

Frekventa träffar online under höst- och vårtermin, ett bibliotek av material för både personlig utveckling och företagande samt ett gruppforum på Facebook.

Du bestämmer själv vad du är bekväm med och vill göra. De aktiviteter som sker live kommer delvis att spelas in för att kunna ses i efterhand för de som missat träffen, men inte allt. 

Du behöver inte vara teknik-expert alls. Har du svårigheter att få till tekniken så guidar jag dig. Träffarna sker via Zoom och medlemstjänsten finns på plattformen New Zenler dit du får inloggningsuppgifter.

Alternativet Guld ger dig 6 st enskilda sessioner som består av 3 st energimedicin-sessioner och 3 st coachingsessioner via chat, Zoom eller på telefon. Detta ger dig en boost och djupdykning på din resa.

Som medlem i In Spirits Service har du förmånligt pris på både energimedicin-sessioner och coaching-sessioner, så du kan lägga till det senare.

Medlemskapet löper ett år i taget, för att du ska ha god tid på dig och inte behöva känna stress. Det är många delar i att driva företag online och genom att börja tidigt i processen så har du mer tid för att göra rätt från början. Så även om du inte kommit så långt, vinner du på att bygga grunden redan nu. 

Du har 30 dagar på dig att eventuellt ångra dig. Har du valt årsbetalning får du dina pengar tillbaka minus en månads månads-avgift.

Du behåller samma summa för årsmedlemskapet om du väljer att fortsätta ditt medlemskap efter detta första år.

För att kunna ge er medlemmar den bästa servicen och skapa harmoni och trygghet i gruppen, kommer medlemstjänsten bara att ha öppet några gånger per år. 

Troligtvis först efter sommaren, men då till ett helt annat pris än detta introduktions-pris.

Hittade du inte svaret på din fråga, maila mig på agneta@introvert.se!

In Spirits Service stänger om

01Day
14Hours
25Minutes
40Seconds

Agneta Wahlström Ihr

Med det shamanska förhållningssättet, energimedicin och ett spirituellt coachande guidar jag introverta kvinnor
att stå i sitt ljus och göra skillnad genom att driva harmoniska hållbara företag.

Prisplaner och alternativ