Logga med mitt namn och fjäril

Webbkurser

Vill du utvecklas och lära dig i din egen takt, när det passar dig, på din egen valda plats och i självsamhet?
Kurser online ger dig stor frihet och många möjligheter.

Du väljer själv när du går kursen och från vilken plats du gör det.
Så länge du har en dator, surfplatta eller en telefon och uppkoppling, är du helt platsoberoende.
Du hämtar kunskap, får insikter och utvecklas, helt på dina egna villkor, i den miljö du önskar.

Tryggt och harmoniskt för introverta!

Mina kurser har som mål att guida och stötta dig som är introvert till att vara trygg, lugn och harmonisk 
i en ofta extrovert värld. 

Ramlar du lätt ur din inre trygghet som introvert?
Har du svårt att stå stadigt i att vara introvert inför dig själv och andra?
Behöver du verktyg för att hantera tankar och känslor?
Vill du ha redskapen för att hitta och behålla ditt inre lugn och skapa mer harmoni och fokus i ditt liv?

Den här kursen kommer att guida dig till att skapa en daglig rutin, anpassad efter dig och ditt liv. En rutin som leder till inre trygghet, klarhet och styrka i att vara introvert. 

Kursen finns dels som ren självstudiekurs men även som en handledd självstudiekurs.

Självstudiekurs

I kursportalen har du tillgång till filmer, frågor, verktyg m.m. Du går kursen helt fritt på egen hand, i din egen takt.

950 kr

Handledd självstudiekurs

Utöver kursportalen, har du i denna version personlig vägledning via skrift. Även denna kurs går du helt i egen takt.

2 750 kr