Logga med mitt namn och fjäril

Vägen till inre trygghet som introvert

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är för dig som vill:
 • stå tryggt och stadigt i att vara introvert - oavsett omvärlden
 • kunna hantera tankar och känslor på ett konstruktivt sätt
 • ha verktyg för att återkoppla till ditt inre lugn

Målet med kursen

Efter avslutad kurs, har du format en daglig rutin som passar dig och ditt liv.
En rutin som är som ett ankare i livet, en ständig vän att hålla i handen.
En daglig sortering och utredning av tankar och känslor.
Metoder att landa i dig själv och fylla på med energi.
Utvalda verktyg för att hitta och behålla din inre trygghet och harmoni under dagen.

Kursinnehåll

 • Modul 1 - Kursupplägg och pilotkursinformation
 • Modul 2 - Bakgrund till kursen, dess mål och exempel
 • Modul 3 - Tidsinventering med nulägesanalys, framtagning av önskat scenario samt handlingsplan
 • Modul 4 - Meditationer
 • Modul 5 - Skrivrutin, förberedelser, upplägg och tips
 • Modul 6 - Verktygslåda med övningar
      BONUS:
 • Modul 7 - Energi inventering

Pilotversion

Detta är första versionen av denna kurs. Även om den har fått sin ram och sitt innehåll i stort, så kan den behöva finjusteras och anpassas så att den passar just DIG.

Du som testpilot har en oerhört viktig roll i att vara med och samskapa kursen. Dina synpunkter, tankar och känslor om innehållet, upplägget etc. är guld värda! Därför erbjuder jag dig att gå kursen till ett rabatterat pris mot vad den slutligen kommer att kosta.

Åtagande som testpilot:
 • du åtar dig att gå igenom och göra hela kursen
 • du svarar på mina enkäter om kursen
 • du svarar på eventuella frågor jag ställer (via mail, messenger, i Facebook-gruppen el. dyl.)
 • om du känner att det är ok för dig, deltar du på möten online 
 • du godkänner att jag använder din löpande återkoppling i min marknadsföring för kursen
 • du ställer upp som referens för kursen om du tycker att den är bra

Start 

Kursen startar 1 september, då får du dina inloggningsuppgifter till kursportalen.
Sista anmälningsdag till kursen är 29 augusti.

Upplägg

Kursen är en självstudiekurs, du går den i din egen takt under de fyra veckor som kursen är öppen.

Eftersom detta är pilotversionen, kommer jag att vilja ha en kommunikation med dig under kursens gång. Detta kommer att ske i vår hemliga grupp på Facebook, via onlinemöten etc.

Varje fredag under september månad, har vi möte online via Zoom, med start kl. 11:30.
Detta för att vi gemensamt på bästa sätt ska forma kursen, ta upp frågetecken, synpunkter etc.
Det är inte obligatoriskt att vara med på dessa möten, men jag uppskattar stort om du är med, iallafall någon av gångerna. (Som introvert vet jag att motstånd kan finnas, jag har full respekt för det.)

Kursens längd uppskattar jag till fyra veckor, detta kan komma att justeras efter era och kursens behov.
 

Pilotkurs-pris

Frågor och svar

Om du undrar något kan du ställa din fråga nedan.