Introverta Välmåendet

Min historia

Känslan av att inte vara som alla andra, att stå lite vid sidan om och mest observera, präglar min uppväxt. Världen utanför var konstig och skrämmande. Jag gjorde mig så liten och osynlig som möjligt, försökte att göra allt rätt för att inte utmärka mig och sticka ut. Det bästa jag visste var att försjunka in i mina böcker och vara i mitt eget sällskap.

När jag som anställd arbetade med inredning, väcktes intresset för kopplingen mellan inredning och psykologi. Jag började då studera Feng Shui. Detta var startskottet för en strid ström av utbildningar och lärdomar. Stresshantering, friskvård, coaching, Qi Gong, Tao, attraktionslagen och mindfulness. Allt detta ledde mig sedan i riktningen mot att starta mitt egna företag.

Under en utbildning om att skapa webbföretag, blev jag introducerad för Myers-Briggs testet.
Där fick jag för första gången insikt om att jag inte var ensam om dessa karaktärsdrag, det fanns ett namn på det!
Jag, som så många andra, är introvert!

Detta har förklarat så mycket för mig! Varför jag ibland känt mig så obekväm i sociala sammanhang, inte velat vara uppmärksamhetens centrum, varför jag blivit så oerhört trött, varför jag trivts så fantastiskt bra med mitt eget sällskap, sällan ensam bara självsam.

Det finns många introverta människor som längtar efter att stå trygga i den de innerst inne är, utan rädsla för att tappa andras respekt och kärlek, som inte känner sig förstådda, som ibland känner sig fejk-extroverta och som är rädda att visa vem de innerst inne är.

Jag guidar dessa människor till att lyckas med detta och att se skatten som finns i att vara just introvert!