IntroSpirit

En spirituell plats med introverta förtecken!

Systercirkeln online för energimedicin, andlighet och introversion

IntroSpirit är en medlemstjänst för kvinnor som vill känna systerskap, hitta sin inre skatt, känna glädje, få djupare mening i livet och följa sin själs längtan. IntroSpirit förenar introversion, energimedicin och andlighet där alla tre delarna är nycklar till inre frid och yttre fred.

Vägen till själens visdom går via våra introverta superkrafter. De guidar oss till inre stillhet och närvaro i det som är. Energimedicinen låter dig läka och transformeras på ett djupare plan. En andlig praktik i vardagen ger förutsättningar för en kommunikation med en högre intelligens som guidar dig mot ditt högsta bästa.

Genom att lyfta fram dina introverta egenskaper, nyttja energimedicinens verktyg och skapa en andlig praktik, står du kvar tryggt förankrad i dig själv oavsett vad som händer i livet. IntroSpirit guidar dig till en tillitsfull relation med din själ så att du kan följa din egna själsliga skattkarta till det liv som är menat för just dig.

Innehållet i 

IntroSpirit

Medlemstjänsten utgår från det shamanska medicinhjulet och dess väderstrecksmoduler med introversionen som kompassnål.

Delar ur innehållet:

  • Meditationer
  • Föreläsningar
  • Workshops
  • Arbetsböcker/pdf:er
  • Gruppsamtal
  • Chatt-forum 
Du är varmt välkommen!

Dörrarna öppnas några gånger om året

Medlemstjänsten IntroSpirit är endast öppen för nya medlemmar några få gånger om året. Däremellan är det endast via mentorsprogrammet som du kan gå med.

Vill du få information om när nästa öppning sker, skriv upp dig på väntelistan!