Introvert.se logga 800x350

information om vägledning och coaching

På denna sida hittar du allmän information om vad som gäller vid anlitande av mig, Agneta Wahlström Ihr, som vägledande coach.

Här finns uppgifter om vad coaching är, min arbetsmetod, de olika formerna för vägledning och coaching som jag erbjuder, priser, min nöjd kund-garanti, upplägget av processen, betalningssätt, förutsättningar och etiska riktlinjer.

Finner du inte det du söker här, skicka mig ett mail på agneta@introvert.se så svarar jag så snart jag kan.

allmänt

Vad coaching är

Coaching är en metod som är ämnad att leda till självstöttning, ansvarstagande för den egna situationen, målet och resultatet samt till personlig utveckling. Grundläggande i coaching, är frågor och självfunna svar under guidning och stöttning av coachen.

Metoden passar dig som vill skapa förändring och utveckling i ditt liv, som vill ha stöd och guidning, som söker inspiration, utmaningar och nya perspektiv.

Vad coaching inte är

Allvarligare terapeutiska frågor eller personliga problem som är av psykisk natur, som depression eller annat diagnostiserat tillstånd, behandlas ej via coaching utan hänvisas till annan behovsanpassad hjälpinstans. 

Metoder

Jag är utbildad i och arbetar enligt de 11 kärnkompetenserna för coaching som ICF (International Coach Federation) har definierat. Utöver det coachande förhållningssättet, arbetar jag även vägledande och kan komma med övningar och råd. Om det är något som passar dig, kan även inslag av mindfulness och meditationer ingå. Teori, praktik och reflektion kombineras för bästa resultat.

alternativ

Vägledande samtal

Denna form passar dig som:

  • föredrar att samtala och uttrycka dig verbalt
  • vill ha en fast bokad tid för din coaching
  • lättare hittar orden och flödet i samtalet när du i realtid har din vägledande coach på motsatt sida, antingen synlig på andra sidan skärmen eller hörbar på andra sidan luren
  • vill samtala under kontorstid


Vägledning via samtal sker via telefon eller online (Skype, Zoom eller annan tjänst). En session är 50 minuter lång.

Pris
3 samtal á 50 min – 2.700:- inkl. moms
5 samtal á 50 min – 4.250:- inkl. moms
8 samtal á 50 min – 6.400:- inkl. moms

Övrigt
Om du uteblir eller är försenad mer än 10 minuter till vårt samtal, anses tiden förbrukad. Avbokning meddelas senast 24 timmar innan bokad tid, annars anses tiden förbrukad.

Vägledning via skrift

Denna form passar dig som:

  • föredrar att uttrycka dig i skrift
  • älskar friheten i att utföra din coaching på tider som passar dig utan att vara uppbokad av fasta tider
  • upplever att orden och svaren kommer lättare till dig när du befinner dig i självsamhet
  • vill ha din coaching dokumenterad för eventuella framtida utmaningar och behov 


Vägledning via skrift ger dig total flexibilitet i när och var du väljer att coachas. Du anpassar coachingen helt efter dina egna önskemål och föresättningar. Det finns inga fasta tider som du behöver förhålla dig till, du startar och genomför coachingen när du själv vill. 

För att ge dig maximal effekt av varje enskilt brev är de alltid kompakta. Även om det är svårt att jämföra, kan du tänka att effekten av ett brev ungefär motsvarar effekten av ett samtal på 50 minuter. 

Pris
3 brev – 2.500:- inkl. moms
5 brev – 3.900:- inkl. moms
8 brev – 5.500:- inkl. moms
 

Frihet och trygghet för dig som kund

Eftersom vi alla är olika, har olika behov och mål, är våra väglednings- och coachingprocesser även de helt individuella. Därav kan det vara svårt att på förhand veta hur många samtal eller brev som behövs för just dig.

Mitt mål är att du ska känna dig trygg och fri när du bokar vägledande coaching av mig.

När du gör ditt val av 3, 5 eller 8 samtal/brev, utgår du från det behov du känner dig mest lockad av. Skulle du sedan under resans gång, känna att du vill revidera antalet tillfällen, så utökar eller minskar vi ditt valda paket. Du får självklart snabbt tillbaka innestående värde för kvarvarande tillfällen om du väljer att minska på antalet.

Detta innebär att du bara betalar för det du vill ha och i slutändan behövde.

UPPLÄGGET

Kartläggning

Oavsett val av form, görs initialt en kartläggning i syfte att tydliggöra ditt syfte och mål med den vägledande coachingen. Denna ligger sedan till grund för den skräddarsydda och behovsanpassade processen.

Har du valt Vägledning via samtal, sker kartläggningen via telefon. För Vägledning via skrift sker den via brev och du får då en första inblick i hur den formen känns och går till.

Kartläggningen är gratis och du förbinder dig inte till någonting innan du har godkänt Coachingöverenskommelsen.

Coachingöverenskommelse

Coachingöverenskommelsen är till för att skapa trygghet, ramar och struktur för vårt kommande samarbete. Den innehåller uppgifter om ditt produktval, pris, förutsättningar, metoder och etiska riktlinjer.

Efter kartläggningen och innan den betalda processen startar, får du denna överenskommelse via mail. Det är viktigt att du läser den noggrant och väljer om du vill godkänna, avvisa eller vill revidera densamma. Din betalning av beställt produkt eller tjänst är sedan kvittot på att du godkänner överenskommelsen. 

Undantag

Vid beställning av färdig webbkurs där vägledande coaching ingår, görs ingen kartläggning utan den anses då redan vara utförd eftersom syfte och mål redan är klarlagt initialt i webbkursen.

I prova-på erbjudandet är både kartläggningen och coachingöverenskommelsen, i förkortade former, inkluderade i det formulär som du inledningsvis fyller i. Skulle du efter din prova-på session, välja att fortsätta din vägledande coachingprocess, kommer en separat coachingöverenskommelse mailas till dig. 

Betalningsinformation

När du bokar vägledande coaching av mig, får du en faktura till din inkorg. Efter att betalningen är registrerad, levereras beställd produkt eller tjänst.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RIKTLINJER

Förutsättningar

Den vägledande coachingen bygger på förtroende, öppenhet och respekt. Coachens roll är att agera aktivt stöd, vägleda och coacha kunden inom den process kunden genomgår. Som kund är du själv ansvarig för din framgång och för eventuella konsekvenser till följd av de val och beslut processen kan leda till. Coachen har inte kompetens att hantera terapeutiska frågor, om så blir nödvändigt kommer coachen att föreslå alternativ hjälp om det visar sig passande eller nödvändigt.

Etiska riktlinjer

Jag följer ICF:s etiska riktlinjer gällande sekretess, tystnadsplikt, hänsyn och respekt för personlig integritet. Detta gäller före, under och efter samarbetet. För mer information om hur jag hanterar GDPR, läs här.