GDPR (integritetspolicy)

Jag följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Jag ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska mina kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket jag beskriver nedan.

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV MINA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera min tjänst till dig och för bokföringslagen. Jag får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på min hemsida. Dina uppgifter sparas hos min hemsideleverantör Hemsida24, hos min bokföringsleverantör SpeedLedger AB samt på min kursportal New Zenler. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos mig.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Jag sparar namn och mailadress hos mailleverantörern Flodesk för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från mig.

3. I KURSER:
Jag sparar inspelade gruppsamtal i kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen eller om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas de. Samtalen delas i kursens slutna Facebookgrupp och sparas lokalt på min dator alternativt i molntjänsten iCloud.

Ditt namn och din mailadress finns registrerad i min kursportal New Zenler som du själv fyller i och kan ta bort dig ifrån. Betalar du kursen via kursportalen New Zenler så lämnar du även dina betaluppgifter till min betalningsleverantör Stripe.

4. PÅ HEMSIDAN:
Jag sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills jag ersätter dem med nya eller tills min referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Jag sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Google Drive med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge jag arbetar med dem och sedan raderas dem.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:
Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på agneta@introvert.se. Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2022-04-28