Introverta Välmåendet

Inredningens språk - Feng Shui

Feng shui är en gammal österländsk lära, ett språk som beskriver hur vi påverkas av vår omvärld, av färger, former och material. 


Genom att göra förändingar i din fysiska omvärld stärks du på din väg mot ditt mål.
Detta eftersom allt handlar om energier och hur man kan skapa rätt energi i en miljö. 

Med hjälp av Feng Shuis språk  kan jag hjälpa dig att så att din omgivande miljö stödjer dig i din livssituation och din utveckling. 

Din omgivning påverkar dig och ditt välmående.

 

Kontakta mig gärna för en konsultation.

 

 

loading...